Tuesday, 9 January 2018

Machthebbers & Machtgevers

ua-achterdesamenleving

Dit bericht is geschreven door Pieter Stuurman en met toestemming overgenomen van zijn blog: pieterstuurman.blogspot.nl De meeste lezers zullen wel weten dat het onderwerp macht een rode draad is in al mijn stukjes. Macht en machtsverhoudingen zijn mijns inziens de oorzaak van veel (zo niet alle) ellende in de wereld. Vaak krijg ik de tegenwerping ...

Dit artikel Machthebbers & Machtgevers is geplaatst op NineForNews.nl.source https://www.ninefornews.nl/machthebbers-machtgevers/

No comments:

Post a Comment